Društvo i politika

26
Jul
2013
ivana

Pravo na selo

 Ako se slogan Anri Lefevra Pravo na grad danas koristi kao zahtev za obnovu urbanog života u korist ljudi a ne kapitala  -  onda na isti zahtev imaju   pravo i   građani sela. Iako bih želela da skrenem pažnju na pravo na selo – u suštini to je pravo na prostor jer je podela selo grad prevaziđena i sve ono što se odnosi na pravo na grad zapravo se odnosi i na pravo na selo. Pravo na prostor je jedno od ljudskih prava.

12
Jul
2013
goran

Još nije kasno da se Zakon i pristup menjaju, ali ubrzo će biti

Nedavni dogadjaji u poljoprivredi na sjajan način ogoljuju suštinske probleme u funkcionisanju današnjeg Ministartva i ukazuju koliko će u još problema da bude ukoliko se nešto ne promeni.
 

16
Maj
2013
ivana

Andželina i ministar - o proceni rizika

Brinući o sebi brinemo o deci i voljenima, a ako je neko  na javnoj funkciji  smanjujući  na najmanju moguću meru potencijalne rizike brine o građanima.

15
Maj
2013
ivana

Pokretljivost - i iz sela i u selo

 Pokretljivost je danas jedna od osnovnih osobina  ljudskog života i savremenog sveta. Ljudi se kreću ka poslovima, školama, bolnicama, boljoj klimi, ka drugim ljudima ... Migracije ostavljaju tragove na stanovništvu ali i na i kulturne  i civilizacijske domete naroda.

12
Apr
2013
goran

Tito bi bio ponosan

Nov (ako ga uopšte možemo nazvati tako jer nema suštinske razlike od gotovo svih predloga u poslednje tri decenije) Predlog Zakona o zadrugama doneće jedno veliko ništa poljoprivredi i poljoprivrednicima Srbije i svašta lepoga pojedincima koji će Zakon razumeti i pronaći sebe u njemu, bilo kroz Opšti zadružni savez, revizije, nekakve Komisije za razgraničenje, radne grupe, zadružne savetodavce i slične institucije i gluposti koje planiraju da se formiraju.
 

Sakupljač sadržaja