Podeli

Kakav model subvencija za makedonske poljoprivrednike?

U proteklih godina, efekti od subvencija u Makedonskoj poljoprivredi nisu bash bili značajniji u pogled jačanja poljoprivredne proizvodnje, a bilo je i česta zloupotreba kod namena istih.

Kod raznih zloupotreba javnog novca, bilo je slučaja da korisnici subvencija koriste dobijeni novac za renoviranje stanova i kuća, kupovinu skupih vozila, čak i da se plaćaju svoje godišnje odmore. Zatajio je i sistem kontrole u utvrđivanju ko je podoban za dobijanja subvencija, pa dešavalo da se dodele subvencije za proizvodnju koja ne postoji. U strukturi cilja plaćanja za poljoprivredne aktivnosti, dobar deo je sredstava je bio potrošen za podmirivanje dugova državi.
Ovo je dovelo do situaciju da novac odvojen kao subvencije nije korišćen za razvoj poljoprivrede i dobrobit poljoprivrednika.

Dobri izvozni rezultati, sa druge strane se koriste kao pravdanje efikasnosti podeljenih subvencija. U projektirani budjet za 2012 godina, planirani su 130 miliona Eura za subvencije, od kojih око 20 do 25 miliona kao finansiska podrška ruralnog razvoja, a ostala kao finansiska podrška poljoprivredne proizvodnje.

I pored nastojanja državnih organa i pokušaja da se prenesu iskustva iz drugih zemalja adaptovani na makedonsko tlo, očigledno je da se mora naći bolje soodvetniji i efikasniji model, kao i uslovi pod kojim se mogu davati subvencije. Zbot toga Vlada je već angažovala tim eksperta koji će snimiti stanje na terenu i koji treba da predlože novi model.

Na žalost, veoma često angažirani stručnjaci (domaći i strani, individualni ili preko konzorcijuma, koje čak rade i na projekte finansiranih od međunarodnih donatora), ulaze u usku spregu sa lokalnim moćnicima, članovima političkih partija i državnom administracijom, vodeći prvo račun o ličnom profiterstvu zaboravljajući na profesionalnost i neutralnost. I na kraju, sve se to svede na neefikasno unapređivanje poljoprivredne proizvodnje i gubitak u korišćenju raspoložive finansiske pomoći za poljoprivredu i farmere.

Ostavite komentar