Podeli

Lako je naći ko je proizveo i izvezao jabuku s nedozvoljenim reziduima pesticida

Država putem pravila, procedura , znanja (zakona i  institucija) stvara okvir za rad proizvođača mleka, kukuruza, jabuke…U slučaju mleka i kukuruza,  na veoma jednostavnom i  predvidljivom problemu, Ministarstvo poljoprivrede je napravilo haos. Zakon o bezbednosti hrane kao i drugi zakoni koji se odnose na ovaj problem, jasno propisuju odgovornost – ali kao da ga nikad niko nije čitao,  ili ga je čitao ali ima neki svoj viši interes koga mora da štiti  (da je ministar SNSa prof dr Mašić ništa od ovog se ne bi desilo jer em je stručnjak em je pročitao sve zakone jer je bio predsednik Odbora za poljoprivredu pa skoro deceniju).  Ma da su nezainteresovani, nekompetentni i bahati  –  očigledno je svima  u Srbiji,  ali jasno je i  kupcima i  konkurentima koju ovu situaciju mogu da koriste kao vancarinsku barijeru ili kao mehanizam da obore cenu proizvoda iz Srbije. Godinama izvoznici/hladnjače/proizvođači maline imaju problem s nalazima calicivirusa na zamrznutim plodovima maline a nemaju način da se odbrane jer u zemlji nije bilo laboratorije ni procedure koja može da ih podrži.
2010. godine proizvođači jabuke su već  pretrpeli,  a neki i jedva preživeli,   stres i gubitak jer je obustavljen ili usporen izvoz  jabuke u Rusiju zbog nalaza rezidua pesticida. I tadašnja ekipa u Ministarstvu je zaboravila da prenese proizvođačima jabuke da je u julu 2009. godine potpisan Memorandum sa federalnom službom za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije. Tek  12. aprila 2010., nakon obustavljenog uvoza od strane Rusije,  Ministarstvo je objavilo Instrukciju o organizaciji poslova i načinu rada u postupku izvoza hrane biljnog porekla iz Republike Srbije u Rusku Federaciju (delovodni broj 335-00-4/2010-01) . Pravila koja su dogovorena sa Ruskom institucijom podrazumevaju da se Fitocertifikat izdaje nakon provere o upotrebljenim pesticidima tokom vegetacije. Kao Prilog Instrukciji nalaze se i uputstva o načinu vođenja evidencije kao i  o listi pesticida koji, iako su registrovani u Srbiji, ne bi smeli da se koriste nakon cvetanja u zasadu jabuke.
Znam da su proizvođači jabuke o svetu tome vodili računa i u vegetaciji 2012., ali ne znam da li se Ministarstvo uopšte seća ove  instrukcije i da li je  primenjuje jer jučerašnja reakcija Ministarstva je apsolutno ista kao ona kad su  upozoreni da problem s aflatoksinom narastao do granica da će teško da ga reše. I onda a i sad  Ministarstvo nas uverava da radi svoj posao jer testira sve što se uvozi. Ne razumem zašto Ministarstvo, isto kao i u slučaju kukuruza i mleka, žrtvuje sve proizvođače jabuke da bi zaštitilo one koji krše propise. Ministar je napravilo cirkus i haos oko aflatoksina da bi zaštitilo neke prerađivače mleka a ministartstvo je moglo sledeći HACCP veoma  lako da utvrdi ko nije ukalkulisao rizik aflatoksina posle sušne godine i ko je odgovoran za stvaljenje u promet mleka koje nije po  propisima.
U slučaju jabuke, Minisatsrtvu je trebao JEDAN DAN da traže od Federalne službe za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije ko je izvoznik i proizvođač jabuke kod kojeg su detektovani nedozvoljeni rezidui pesticida, da traži fitocertifikat i tragom  njega ZA JEDAN DAN  nađe odgovorne. Ovako, idemo u  začarani  krug prozivanja i ponižavanja SVIH proizvođača jabuke, pravljenja afere, političkih obračuna sa onima koji su samo primetili da je car go, potpunog razotkrivanja kako to neki  shvataju  evropske procedure i propise, ubeđivanja građana da su  aflatoksin (alfatoksin) ili rezidui pesticida u stvari „lekoviti“…ponižavanja onih koji eto znaju svoju struku kroz medije da su lobisti, zločinci… Nečinjenjem su ugrozili zdravlje građana, izvoz kukuruza  i izvoz jabuke. Ne verujem da će Ministar biti smenjen jer je njegov talenat za besmislena rešenja i nekompententne izgovore fascinantan.

Ostavite komentar