Podeli

Opasan Zakon

Zašto je Zakon o novčanim poticajima loš, pa čak i opasan po poljoprivredu Srbije, i ne treba da bude usvojen ovakav kakav jeste? Zato što u njemu nema ono što mora da ima a ima ono što ne sme da ima. A opasan jer će jednu lošu politiku da zakuca za duži vremenski period.

Šta on nema a mora da ima? Obično svi Zakoni o novčanim poticajima definišu “velike odluke” kao što su: koliki procenat ukupnog budžeta ide za poljoprivredu? Koliki je udeo investicione podrške (ili neke druge podrške) u agrarnom budžetu? Ovaj Zakon to nema a trebao bi da ima. Zašto je problem staviti u Zakon da agrarni budžet mora da bude minimalno 5% od ukupnog budžeta kada svakako trenutna garnitura Ministarstva obećava da će tako biti naredne godine (istina obećavali su i  ove). Isto tako gotovo da ne postoji Zakon o novčanim poticajima koji ne kaže da investiciona podrške će iznosti odredjeni procenat od budžeta, najčešće je to minimalno 30%. Suštinsko pitanje zašto toga nema u ovom predlogu Zakona. Zašto Ministarvo neće samo sebe da obaveže na svoja obećanja od 5% budžeta i zašto neće da prati dobru praksu EU i drugih zemalja.
Šta on ima a ne sme da ima? Ne sme da Ministar dodatno propisuje pravilnikom uslove korišćenja poticaja. To je veliki korak nazad, jer do sada se agarna politika definisala Uredbama, koje je donisila Vlada na predlog Ministarstva. Sa novim predlogom Zakona sve te odluke se donose na nivou Ministarstva, tako da nema potrebe da ih Vlada donosi. To je veliki korak nazad u definisanju i sprovodjenju agrarne politike.

Zaista ne želim da idem u detalje svih silnih nelogičnosti koje postoje u Zakonu, kako u iznosima poticaja i privilegijama jednih sektora i proizvodjača u odnosu na druge, tako i u sijaset nelogičnih odredba kao što je ona da Ministartvo treba da odobri lokalnim samupravama njihove planove rurlanog razvoja ili ona da propisuje umanjenje novčanog dela sredstava ali ne i njegovu dostupnost javnosti i sl. Jednostavno, misilm da ona dva velika razloga sa početka teksta su dovoljna da Zakon ovakav kakav jeste mora da se menja.

Ostavite komentar