Podeli

Socijala i komasacija

Iako za sedam godina isplaćeno pola miljarda eura kao subvencije, smanjuje se obradjiva površina, smanjuje so broj grla, a i manja je poljoprivredna proizvodnja. Vlada je svesna toga, i po nekim izjavama oni smatraju da razvojna komponenta državne pomoći biće kad počnu da se koriste sredstva iz ruralnog razvoja planirana za ovu godinu.

Ono što bi moglo da se postavi kao kontra argument je konfrontacija odredjenih mera koji imaju političku motivaciju. Iako je jasno da sve mora biti na tržišnu osnovu, i da se mora ići na osovremnjavanju i okrunjavanju proizvodnje, među razne socijalne pakete koje su više politički motivirane je i takozvana programa plodouživanja poljoprivrednog zemljišta. Programa u suradnji sa Ministarstvom za trud i socijalu i Agencija za zapošljavanje u ovoj godini ponudiće 800 hektara budućim poljoprivrednicima.

Sa druge strane, planira se tender za strane investitore, kojimia će se ponuditi 3,5 hiljada hektara poljoprivredno zemljište. Takodje, biće raskinuti pojedini ugovori zbog raznih malverzacija u korišćenju poljoprivrednog zemljišta. Zamenik ministra Konjanovski saopštio je brojku sklučenih ugovora o korišćenju zemljišta od 5,200 u 2011 u odnos na na 411 u 2005’2006. Nije ni mala površina državnog zemljišta koja se koristi bez sključenog ugovora i koja nije evidentirana u Ministarstvu Poljoprivrede Makedonije, (o tačnim brojkama ima razne manipulacije), čime je i onemogućeno korišćenja subvencija od strane proizvodjača.

Dali veći broj ugovora i smanjenje obradjive poljoprivredne površine, kao i pojava novih socijalnih poljoprivrednika vode ka većoj produktivnosti i boljeg iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta? Čini se da najava o komasacii i okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta, ne ide u isti trend sa trenutnim aktivnostima.

Ostavite komentar