Podeli

Svi će plaćati – neko porez po Zakonu, a većina kazne na osnovu tumačenja zakona

Poreskom politikom država može da utiče na to  koje  poljoprivrednike želi da podrži a koje da  obeshrabri.  Umesto toga ona pravi konfuziju i kreira  pritisak na poljoprivrednike (jedva čekam da vidim da li u strategiji piše da će nosioci poljoprvrede biti kombinati i kompanije). Država Zakonom o porezu na dohodak građana računa da uzme novac od poljoprivrednika i to ne direktno od naplaćenog poreza nego od kazni koje će naplatiti poljoprivrednicima. To nam govore rešenja u Zakonu o porezu na dohodak građana koja su nejasna i neusklađena sa drugim zakonima.  Primena zakona zasniva  se na različitim tumačenjima i ostavlja prostor za slobodnu interpretaciju svakom poreskom inspektoru. Cela suština je u tome da  vlast želi  i može  da kontroliše  neposlušne.  Ako si poslušan i naš onda ne brini,  ako nisi,  uvek ćemo ti naći nešto. Baš kao  devedesetih.
1.         Ne treba svi da vode knjige, ali svi moraju da plate porez
Vi me pitate „Koliko je sati“ a ja Vam odgovorim „Danas sam kuvala gomboce“. Logicno, zar ne? E tako izgleda komunikacija poljoprivrednika i poreske uprave..Na pitanje koji porez,   kako  i koliko ćemo plaćati uporno dobijaju odgovor  –„ ne treba svi poljoprivrednici da vode knjige“
Po Zakonu o porezu na dohodak građana poljoprivrednik koji je u PDV sistemu (ima promet veći od 8 miliona) i naravno vodi knjige,  obaveznik je poreza na prihode od samostalne delatnosti. Isti Zakon  u Glavi „Porezi na ostale prihode“,  u članu 85 definiše koji su to „ostali  prihodi“  koji se oporezuju i izuzima prihode od prodaje poljoprivrednih  i šumskih  proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica 1) nosioci poljoprivrednog gazdinstva 2) koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje i plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 3)  korisnici poljoprivredne penzije… Kao što vidite,  Zakon  ne oporezuje prihode od prodaje poljoprivrednih proizvoda ako je poljoprivrednik 1)2)3) . Zakon i dalje oporezuje i to sa 20%  sve usluge koje će eventualno poljoprivrednici pružati a bilo bi  im plaćeno preko računa (ma, naravno da i dalje neće  biti plaćanja preko računa).
Za one koji nisu  registrovani poljoprivrednici (register je dobrovoljan, Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 19.), ili nisu nosioci gazdinstva u registru ili nisu poljoprivredni penzioneri  ili ne plaćaju  socijalno –  od 1. januara 2014 država im je uvela porez na svaku prodaju poljoprivrednih proizvoda.  Oporezivi prihod  koji fizičko lice ostvari od prodaje poljoprivrednih proizvoda čini bruto prihod umanjen na normirane troškove u visini od 90 %. Na primer ako prodate nešto od Vaših proizvoda u vrednosti od 50.000, normirani troškovi su 45.000, a porez na tu sumu je 20%  od 5000  a to je  1000 din. Onaj  onaj ko je kupio poljoprivredne proizvode moraće da plati državi tu hiljadarku….Ili ako prometuju za milion dinara plaćate 20.000 din državi.
2.       Prihod od izdavanja zemljišta se oporezuje  sa 20%.  Ako niste predali poresku prijavu, poreznici vas love preko registra
Država koja se kune u poljoprivredu,  uništava tržište zakupa zemljišta koje je osnov i  uslov razvoja poljoprivrede. U članu 61 Zakona  u Glavi porez na prihode od kapital država oporezuje sa 20 %  prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti a poljoprivredno zemljište je nepokretnost. Dakle kad se prilikom zakupa  poljoprivrednog zemljišta napravi ugovor radi upisa  tog zemljišta u registar gazdinstava mora se platiti porez 20% državi. Za sve druge prihode od kapitala poreska stopa je 15% a za prihode od izdavanja nepokretnosti među kojima je poljoprivredno zemljište je to 20%.
3.       Poljoprivrednik je preduzetnik samo dok plaća porez, a inače nije
Zakonu o porezu na dohodak građana država priznaje da su poljoprivrednici preduzetnici, ona to radi samo da bi im naplatila porez. Oni ne dobijaju status preduzetnika jer ne mogu da se registruju u APRu jer ovaj zakon nije usklađen sa Zakonom o privrednim društvima koji zapravo definiše ko je preduzetnik.  U registrupreduzenika lepo piše „Individualni poljoprivrednik nije preduzetnik u smislu ovog zakona, osim ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno“.
4.       Poljoprivrednici su postali omiljeni pacijenti poreskim i finansijskim inspekcijama jer u haosu neusklađenih propisa,  kod poljoprivrednika će  uvek naći nepravilnost koja se kažnjava
Poljoprivrednici su se nekom zamerili. Da l nisu glasali kako treba ili se nisu  oduševili investitorima koji kupuju poljoprivredno zemljište na popustu  ili se prethodnih godina u poljoprivredi motalo  više novaca nego što je to društeno prihvatljio, ne znam …ali rešili su  su da subvencije  za poljoprivredu naplate od poljoprivede (ili kad već ne mogu da povećaju subvencije, da povećaju poreze).  Koliko će se novim načinima oporezivanja i kaznama prikupiti dodatno od poljoprivrednika teško je izračunati, ali sigurno neće biti malo. Haos koji se neguje donošenjem zakona o subvencijama pre strategije, ne postojanjem interesa za IPARD nadograđuje se poreskim zakonima. Nema veće sreće poreznika i veće nesreće poljoprivrednika nego one koja traje već dve godine. Poreznik kaže poljoprivredniku da je   utvrdio 5 prekršaja u njegovom poslovanju i kriv je  za svih 5  ali oprostiće  mu  4 a  5. mora platiti. I šta će –  poljoprivrednik plaća…srećan što se spasio od 5 kazni te plaća samo 1. Srećan i poreznik  jer  zahvalni poljoprivrednik će možda i da časti za 4 prekršaja…koje mu je oprostio.
Ja nisam protiv toga da postoji red i mislim da svi treba da plaćaju porez. Ne znam nijednog poljoprivrednika koji ne želi da radi, zaradi i plati porez. Ali mora da postoji sistem, jasni zakoni  i red koji jednako važi za svakog. Ovako, stvara se samo  prostor za kreativna tumačenja  svakom poreskom inspektoru po volji koliko će prekršaja da utvrdi, koliko će naplati zvanično a koliko nezvanično ( u kupusu ili nečem drugom).
Da ponovim, – Zakonom o porezu na dohodak  nije uvedeno  veliko i strašno oporezivanje poljoprivrednika ali jeste uvedeno –  i poljoprivrednici će plaćati više nego do sad. Efekti  koje ovako donešeni zakoni proizvode jesu strašni jer stvaraju pravnu  i poslovnu  nesigurnost zbog neusklađenih propisa, uništavaju  tržište zakupa zemljišta, koriste  dobrovoljni  evidenticioni  registar  za uterivanje poreza,  vraćaju poljoprivrednike da ponovo rade u sivoj zoni itd.

Ostavite komentar