Podeli

Budžet, realna mera odnosa politike prema poljoprivredi

Budžet je realna mera koja pokazuje odnos politike prema poljoprivredi, a ove godine on četvrti put ponavlja da je poljoprivreda nebitna.
Još je Voltaire definisao umešnost vladanja ovako – U principu, umešnost vladanja se svodi na oduzimanje koliko god para je moguće od jedne grupe građana i davanja tih para drugoj grupi građana. Stranka koja pod kontrolom drži Ministarstvo finasija, Ministarstvo poljoprivrede i pokrajinsku Vladu je usavršila umešnost vladanja do savršenstva i to tako što uzima od poljoprivrednika novac i njihov novac im daje nazad, ali ne svim poljoprivrednicima,  ne za namene za koje poljoprivrednici traže, nego za namene za koje Ministarstvo (stranka) misli da će imati najveći politički efekat = broj glasova. Isti slučaj je u republičkom budžetu kao i u pokrajinskom budžetu, tako da nema zabune da li je to slučajnost ili je to lično opredeljenje ministra. Ne, ovo je pitanje politike prema poljoprivredi.
Na primer, a primer je Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, kako je već to objavljeno i u vestima Agrarija. Ministarstvo poljoprivrede je jasno predstavilo da za sopstveni prihod (to su pare koje ministarstvo naplaćuje od svih koji koriste vode, šume, zemlju, vazduh, a to su većinom poljprivrednici i oni koji se bave poljoprivredom) planira 26 MILIJARDI (26.627.056.000 dinara), a iz budžeta dodeljuje poljoprivredi 22 milijarde (22.858.434.000 dinara). Uprava za veterinu će od stočara naplatiti 1.897.068.000 dinara, Uprava za zaštitu bilja će od raznih naknada naplatiti 984.663.000 dinara, Budžetski fond za vode u okviru Uprave za vode će na osnovu daleko čuvenih beskorisnih naknada za odvodnjavanje i navodnjavanje, naknada za korišćenje vodnog dobra, naknada za ispuštenu vodu, naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema i slivnih naknada u budžet uneti 8.153.610.000 dinara. Ovo je od naknada ostvarenih na teritoriji Srbije, bez APV, jer to je tek ispod u tekstu! Zatim, u Budžetski fond za šume će se od korisnika šuma naplatiti 1.5 milijardi, u Budžetski fond za lovstvo 180 miliona dinara (ovo nisam ukapirala od koga se naplaćuje – od lovaca? poljoprivrednika? lovaca-poljoprivrednika? poljoprivrednika koji nisu lovci?…). A pobednik je Uprava za poljoprivredno zemljište koja će ove godine u budžet da unese 11.765.500.000 dinara!
Juče je i Skupština AP Vojvodine usvojila budžet, a glavna vest je bila da je u strukturi budžeta 9% za poljoprivredu (oko 6 milijardi)… Dakle, ja verujem da su to svi građani čuli, neki će i poverovati i pomisliti, “E pa ovi poljoprivrednici stvaaaaarno… ma sve njima!…” Tih 9% je prevara jer poljoprivrednici pune budžet APV najmanje 9 puta više nego što iz njega dobiju. Izvor podataka je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu APV za 2012. godinu u kojem piše sledeće, na strani 144 – “strukura planiranih nameskih prihoda – u ukupnom iznosu od 5.59 milijardi dinara, od kojih su najznačajnije naknade u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede (naknada za korišćenje vodnog dobra, naknade za ispuštenu vodu, naknada za odvodnjavanje, naknada za korišćenje vodnih objekata i slivne vodne naknade, naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta i naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma, naknada za koriščenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači i od naknada za lovnu kartu do naknade za korišćenje ribarskog područja…”, a gotovo istovetna je svota za sve subvencije iz budžeta AP Vojvodine, strana 150. “SUBVENCIJE su planirane u ukupnom iznosu od 5.85 milijardi dinara, što je za oko 8.8% manje u odnosu na planirana sredstva koja su bila izdvojena pokrajinskim budžetom za 2011. godinu. U okviru ove klase rashoda planirana su sredstva namenjena za: podršku poljoprivredi (uređenje poljoprivrednog zemljišta, stručne poljoprivredne službe, unapređenje stočarstva, ruralni razvoj), subvencije u oblasti informisanja, subvencionisanje tehnološke pripreme izgradnje proizvodnih kapaciteta u području novih tehnologija u nerazvijenim opštinama APV; subvencije vezane za realizaciju privrednog razvoja itd…..” Subvencije za poljoprivredu su samo za stručne poljoprivredne službe 137 miliona, unapređenje stočarstva 82 miliona, ruralni razvoj 200 miliona i uređenje poljoprivrednog zemljišta 1.8 milijardi…tu i nemaju kud jer im Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje da moraju novac od zakupa potrošiti za uređenje zemljišta…Dakle, za poljoprivrednike je samo 400 miliona dinara…
Budžet je realna mera koja pokazuje odnos politike prema poljoprivredi. Ovaj budžet ponavlja ono što je politika ove Vlade i govori da je poljoprivreda nebitna za Srbiju. Ne znam koliko poljoprivrednika I građana će ga razumeti? Znam da je veći broj onih koji će u medijima čuti 5% iz republičkog I 9% iz pokrajinskog, uz naravno million puta ponovljenu neistinu da je poljoprivreda nosilac razvoja, razvojna šansa, budućnost, neiskorišćena šansa, neograničena mogućnost…

Ostavite komentar