Podeli

Evropski farmeri za više tržišno orjentisani CAP

Ove nedelje sam imao čast da budem prezenter na Kongresu Evropskih farmera 2012 organizovanog od strane COPA COGECA asocijacije evropskih farmera (COPA) i zadruga (COGECA). Kongres je zaista bio impresivan (450 delegata) isto koliko je i impresivno kako su moćne obe organizacije. Ja sam bio pozvan da predstavim sistuaciju u zadružnom sektoru u EU predpristupnom delu sveta. Evo nekoliko zanimljivih utisaka sa Kongresa:

  • Ne mogu da se otmem utisku da su farmeri postali veći političari od samih političara
  • COPA COGECA članovi se (po prvi puta čak i u naslovu deklaracije) zalažu za više tržišta u CAP-u
  • Čak su i farmeri tek stidljivo pominjali povećanja budgeta za CAP u periodu 2014-2020 nego su se više zalagali da se on ne smanjuje
  • Vrlo glasno se traži da se u ovo vreme kada je prehrambena sigurnost na prvom mestu poveća direktna plaćanja na račun rurlanog razvoja. Probelm je što se Evropska Komisija uopšte ne slaže sa ovim jer veruje da se prehrambena sigurnost najbolje postuiže konkuretnim proizvodom koja se postiže novim tehnlogijama i investicijama a ne direktnim plaćanjima
  • Takodje je utisak koliko se uopšte ne otvara rasprava u okvru COPA COGECA o tome da li su velike zadruge (46 njih koje imaju multinacionalni pristup) kao što su Friesland Campina, Rabobank i slične, u stvari prave zadruge i koliko se taj sukob gura pod tepih svuda osim u Britaniji, gde je NFU (National Farmers Union) kao najveća organizacija farmera u UK jasno rekla da ini nisu na istoj strani.
  • Zanimljivo je i da je po prvi put bilo predstavnika iz Rusije, ali da organizatori nisu hteli da im obezbede zvanični prevod i pored molbe

Na kraju zaista medju mnoštvo utisaka sa ovakvih Kongresa uvek se nameće onaj, koliko je kod nas dijalog izmedju vlasti i korisnika dalek, zbog slabosti obe strane.

Ostavite komentar