Podeli

Hrvatska u EU, prednosti i mane za Srbiju

Nedavno sam dao intervju za Politiku koji su preneli i drugi mediji (B92). U komentarimase vidi koliko postoji nepoznavanje trgovinskih procesa. Zato evo nekoliko osnovnih objašnjenja šta će se desiti kada Hrvatska udje u EU.

Dobre strane za Srbiju:

  1. Srbija će imati nula carine prilikom izvoza u Hrvatsku svih proizvoda osim baby beef-a i neće imati nikakva kvantitativna ograničenja osim izvoza baby beef-a, šećera i vina. Srbija nije izvozila niti vino ni šećer, a ni baby beef u Hrvatsku jer su postojale visoke carine na ove proizvode koje sada neće postojati – znači da se sitaucija za Srbiju popravlja. Treba znati da Srbija i Hrvatska nisu u okviru CEFTE liberalizovale svoju trgovinu poljoprivrednim proizvodima jer na gotovo sve osetljive proizvode postoji carina u oba pravca. Sada to neće biti slučaj jer će Srbija imati nula carinu za izvoz poljoprivrednih proizvoda u Hrvatsku, dok će Hrvatska imati carine koje Srbija ima prema EU, a koje idu u pravcu liberalizacije, ali ne potpune. Šta to znači: za najveći broj proizvoda na koje sada Srbija prilikom izvoza u Hrvatsku treba da plaća carinu, više neće morati, dok će Hrvatska dobiti potpuno nova pravila koja podrazumevaju da za neke proizvode za koje su do sada plaćali carinu, sada više neće morati (mali broj njih) ili za neke proizvode za koje do sada nisu plaćali carinu će sada morati ili će ona biti veća (najveći broj njih).
  2. Bosna i Hercegovina ima potpunu nula carinu za proizvode iz Srbije i Hrvatske, dok ima visoku carinu za proizvode iz EU. To znači da Hrvatska i Srbija nemaju ozbiljnu konkurenciju na tom tržištu. Obe zemlje to obilato koriste, naročito Hrvatska kojoj izvoz poljoprivrednih proizvoda u BiH čini oko 30% ukupnog izvoza (Srbija izvozi nešto preko 18% ). Sada će Hrvatska imati carine na izvoz proizvoda u BiH, dok ih Srbija neće imati. Samim tim će Hrvatska imati manje konkurentne proizvode, a Srbija bolju trgovinsku poziciju.

Loše strane za Srbiju

  1. Najveće izvozno tržište za proizvode Bosne i Hercegovine je Hrvatska. Ulaskom Hrvatske u EU BiH neće moći da izvozi na to tržište proizvode za koje nema izvozne dozvole za EU: mleko i mlečni proizvodi, žive životinje, meso i mesne preradjevine, med i krompir. Ukupno je to oko 120 miliona USD. BiH ima mogućnost da u roku od 1.5 godine dobije ove dozvole i trenutno naporno radi na tome ali … Znači to je jako loše za BiH, ali zašto je to loše za Srbiju? Zato što će ti proizvodi vršiti pritisak na naše tržište. Uzmimo primer mleka kojeg sada BiH izvozi oko 60 miliona litara u Hrvatsku, od oko 250 mliona koje ukupno proizvede. Usled viška mleka prvo će se sniziti cena prema proizvodjaču čime će se postati konkurentniji i samim tim će se otvoriti mogućnost da se ovo mleko izveze jedino gde može – u Srbiju.
  2. Poslovni ljudi, naravno, razmišljaju unaped i spremaju se za ove promene. Tako Hrvatski poslovni ljudi, naročito oni koji imaju izgradjene brendove, otvaraju svoja postrojenja u BiH da bi prodavali te proizvode u BiH, ali i ostalim CEFTA zemljama. Srbija je tu visoko na listi prioritetnih tržišta. Ovi proizvodi će sada imati nula carinu prilikom uvoza u Srbiju jer dolaze kao proizvodi iz BiH, sa kojima Srbija nema carinskih ograničenja u oba pravca. Na ovaj način će se za te proizvode olakšati pristup za naše tržište.

Da sumiram, trgovinsko okruženje se u potpunosti menja za gotovo sve učesnike u tržišnom lancu, od proizvodjača do potrošača. Onaj ko bolje razume procese i predvidi njihova kretanja – profitiraće, onaj ko ih ne razume i čeka da ih oseti na svom biznisu – izgubiće.

Ostavite komentar