Podeli

Meša se u sve

Predsednik Srbije Boris Tadić sma(t)ra da davanja u poljoprivredi ne treba da budu po hektaru. On to smatra na kraju mandata svoje stranke u kojem je promenio 3 ministra poljoprivrede sa tri agrarne politike u 4 godine. Kako to već biva i poljoprivrednici i i on su zaboravili da im je 100 evra po hektaru bilo glavno izborno obećanje. Obećavali su ipovećanje budžeta za poljoprivredu itd. Goran je pisao a ja sam sa žarom objašnjavala šta će se desiti kao posledica te mere – stočarstvo će stradati, povećaće se udeo žitarica u strukturi proizvodnje, povećaće se cene zemljišta…..i sve se to i desilo….
Moje pitanje je,  kad već nas nisu hteli da čuju, što li ne pitaše svog predsednika ranije – na početku mandata? Ali i da su ga pitali ne bi bolje prošli jer je on dao „mudri“ savet da se subvencionišu prinosi – tj koliko ja razumem da se daje cenovna podrška samo ukoliko se ostvari x prinos…Dakle predsednik se zalaže da se pomogne otkupljivačima (MK, Victoria, Invej,…….) jer svi,  osim nekoliko dvorskih eksperata,  znaju da je cenovna podrška –  uvek podrška onima koji otkupljuju jer oni za premiju smanje cenu koji bi platili poljoprivrednicima da nema premije.
To što je predsednik  izašao s mišljenjem  šta treba raditi  u stvari pokazuje
1. koliko je agarna politika ispolitizovana, pa se više ne pitaju poljoprivrednici  šta je njima bolje nego se pita lično predsednik, koji da izvinete niti zna šta je njiva i traktor a niti ima pojma o agarnoj politici
2. paniku Ministra koji uviđa da ima proizvod koji niko neće da kupi pa mora da lično predsednika uključi u njegovu prodaju
3. strah od ponovnih protesta i krizu morala jer je nova politika suštiski – prodaja magle pa se medijski spinuje na način da razni državni službenci, partijski seljaci i mediji imaju samo jednu priču koja je kao eho predsednikovih i ministrovih mudrosti. Jadan je taj hor koji ponavlja predsednikov refren – isti likovi koji su se pre 3, 4 godine divili politici plaćanja po jedinici površine.

Ostavite komentar