Podeli

Nije sve u parama

U svetlu ovog novog javnog i tajnog okretanja Rusiji i laganog ali sigurnog nipodištavanja EU i njenih vrednosti želim da dodam nekoliko brojki koje sam čuo prekjuče na konferenciji o programiranju EU pomoći za Hrvatsku.

Svake godine će Hrvatska kroz strukturalne fondove bespovratno od EU dobijati 1.3 milijarde Eura (za drugu polovinu 2013 ukupno 450 miliona, a ukupno za period 2014-2020 preko 9 milijardi Eura). Ova sredstva se usmeravaju na projekte, podeljene u jedanest grupa, koji više manje obuhvataju sve ono što se može finasirati ili potsticati javnim sredstvma – energija, preduzeća, infrastruktura, zaštita okoline … Država samo treba da odluči šta joj je prioritet, što praktično znači da imate zaista mogućnost da upravljate razvojem.  

Ovome treba dodati i preko 600 miliona Eura godišnje koje koje idu poljoprivrednicima.

Srbija bi kao zemlja članica dobijala više para od Hrvatske, naročito za poljoprivredu.

Sad treba razmisliti koliko mi kao stanovnici Srbije godišnje gubimo, i koliko nas ovo deklarativno pristajanje a praktično činjenje svega da se udaljimo od EU (da se razumemo ne samo od ove vlasti nego i predhodne) košta; ili da se zapitamo kada bi uloženu energiju i silne ustupke koje činimo da nam Rusija odobri kredit sa povoljnom kamatom od nekoliko stotina miliona Eura samo preusmerili u EU integracije…

… ali nije sve u parama i boljem životu za većinu 

… nego u ubedjenjima i boljem životu ze sebe

  

Ostavite komentar