Podeli

Pokretljivost – i iz sela i u selo

Pokretljivost je danas jedna od osnovnih osobina  ljudskog života i savremenog sveta. Ljudi se kreću ka poslovima, školama, bolnicama, boljoj klimi, ka drugim ljudima … Migracije ostavljaju tragove na stanovništvu ali i na i kulturne  i civilizacijske domete naroda.
Danas saobraćajne, informacione i komunikacione  tehnologije menjaju ekonomiju u celom svetu. Civilizacijski gledano napredak u komunikacijama je podvig  koji je omogućio da ceo svet postane globalno selo. Danas,  deda i baka sa sela pomoću Skajpa mogu češće da komuniciraju s unucima koji su hiljadu km daleko nego oni koji nemaju računar a unuci su im možda i u istom selu. Danas,  ako živite i radite  na selu možete  održati  sastanak sa saradnicima na istom poslu a da ne putujete u grad ili drugu državu…Danas,  pitanje samo da li imate volju i da li imate ideju i da li imate praktično znanje i kreativnost da ideju pretvorite u inovaciju. Sve možete gotovo s istim uspehom uraditi na selu, varošici, gradu ili velegradu.  Koliko se brzo mi prilagođavamo ovim promenama? Koliko naše nerazumevanje promena, sporost i zakasnelo reagovanje utiču da smo svakog dana udaljeniji od normalnog sveta?
U poslednje vreme naricanje nad sudbinom napuštenih sela postaje neizdrživo. Odlazak sa sela je potpuno logičan i normalan. I  što je ekonomska situacija u zemlji bolja, odlazak sa sela je brži i brojniji.  Jednostavno ljudi odlaze jer traže  bolje mogućnosti i veće šanse za napredak. Zapravo, kad bolje razmislite, bilo bi strašno da nije tako. Bilo bi strašno i sebično i bolesno da roditelji žele da deca ostanu s njima i kopiraju njihov život.
Kao što mi je logičan odlazak sa sela,  tako mi je logičan i povratak na selo. Retki trenuci sreće pred TV su kad gledam emisiju Povratak na selo na RTV1. Moja sreća nije zbog  naslova emisije. Moja sreća je što gledam i učim od ljudi   koji su razumeli promene koje se dešavaju. Oni su razumeli da veliki broj poslova može da se obavi jednako dobro na selu kao i u gradu a da se pri tom značajno uštedi vreme,  unapredi kvalitet života. Mnogi su se vratiti na selo jer im je jasno da je poljoprivreda posao kao i svaki drugi … Bilo bi sjajno samo da neko skloni iz medija dede narikače i reprizira dnevno povratke na selo . Građani bi tada shvatili da je normalno da neka sela nestaju, da se menjaju, da se dva sela spoje, da nastanu nova sela…jer sela  idu za ljudima. Sela neće krenuti za ljudima dokle god 1)postoji politika koja uopšte ne razume da je pokretljivost pozitivna, da regionalni i ruralni razvoj zavise najviše od pokretljivosti kreativnih i vrednih ljudi  i 2) dok profesoriakakademicistručnjaci budu  zarađivalli na žalopojkama i kuknjavi nad selom.

Ostavite komentar