Podeli

Kako obezbediti kofinansiranje kod korišćenja EU fondova

Pretpristupni fondovi EU dostupni su za različite korisnike. Međutim, pored slabog kapaciteta aplikanata za korišćenje ovih sredstava, jedan od razloga je i slaba finansijska moć potencijalnih aplikanata. Skoro svi programi zahtevaju da se obezbedi kofinansiranje, koje nažalost je veoma teško obezbediti. Ovo je posebno teško kada 50% od aktivnosti trebaju biti pokriveni iz sopstenih fondova, ili kada je potrebno da se sve plati iz sopstvenih investicija, a kasnije da se reimbursira 50 odsto investicija (kao u slučaju sredstva iz IPARD fondova).

Postoje predlozi da država osnuje garantni fond s kim bi se pomoglo kompanijama i ostalim aplikantama da obezbede novac potreban za učešće u evropskim fondovima ili fond da se koristi kao zalog za dobijanje kredita od komercijalnih banaka. U Bugarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Rumuniju i druge zemlje postoje takvi fondovi, koji pomažu kandidatima kod finasiranja različitih programa, naročito u prekograničnu suradnju.

Očigledno je da bez direktne pomoći države teško da će moći da se koriste sredstva iz fondova EU. Da li to znači veća uloga države u različitim projektima?

To je mač sa dve oštrice, ali ostaje činjenica da se fondovi Evropske Unije nedovoljno koriste u Republici Makedoniji, kao i to da veoma mali broj kandidata aplicira u različitim programima.

Ostavite komentar