Podeli

“Tajkunčići”

Danas je Ministar rekao otprilike da su svi dobri poljoprivrednici tajkunčići. Ta teza je savršeno političko oružje za manipulacije, izazivanje narodnog gneva jer mi smo takvi da ipak malo više mrzimo  uspešnog komšiju čak i od Miškovića i Koleta. Oni su nekako virtuelni a taj komšija koji je imao petlju kad mi nismo, i hrabrosti da nešto preduzme – uzme kredit, radi dan i noć, napravi dobru procenu šta da poseje….on je tu i lepo vidimo kako se bogati svaki dan. Uskoro ćemo imati i dokaz da su oni bogataši.

Na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Ministarstvo finansija I privrede je pozvalo sve građane da prijave imovinu koja je veća od 35 miliona dinara. Donet je Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi koja ima i drugi ime  – izveštaj koji sadrži podatke od posebnog značaja za fiskalni interes Republike Srbije. Motiv za informativnu poresku prijavu su prema izjavama Ministra unakrsna provera imovine i prihoda te želja ministarsva da uvede red ali i da se  omogući da država oporezuje imovinu koja do sada nije evidentirana. Ministar je ukazao da će sankcija za neprijavljivanje imovine biti poreska stopa od 20 odsto na razliku između prijavljene imovine i prihoda i da će prvo biti kontrolisani oni koji ne prijave ništa i napomenuo da sankcije iznose 20 odsto iznosa razlike između prijavljenih prihoda i imovine.
Podaci od posebnog značaja za fiskalni interes Republike Srbije su svi podaci o imovini fizičkih lica, čija je ukupna vrednost u zemlji i inostranstvu na dan 1. januara 2013. veća od 35 miliona dinara i podaci o imovini fizičkih lica koja su povezana sa obveznikom podnošenja prijave (supružnik, roditelji, deca, usvojenici i usvojioci). Pod pojmom fizička lica smatraju  se obveznici poreza na dohodak građana u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana odnosno obveznici poreza na imovinu u skladu sa zakonom koji uređuje porez na imovinu.
Prihodi koji podležu oporezivanju porezom na dohodak su i prihodi od poljoprivrede i šumarstva a obveznici poreza na imovinu su oni koji imaju prava svojine nad nepokretnostima, opremom i motornim vozilima ali i drugim  pokretnim  dobrima pojedinačne vrednosti veće od 100.000 dinara. Pod nepokretnostima, striktno je nabrojano u pozivu, smatraju se sve vrste zemljišta, višegodišnji zasadi (voćnjaci i vinogradi) zgrade, posebni delovi zgrada… Definitivno,  ovaj poziv  se odnosi na poljoprivrednike.
Imajući u vidu vrednost poljoprivrednog zemljišta, vrednost traktora i kombajna, junica, voćnjaka itd…može se reći da svaki poljoprivrednik koji poseduje preko 20 ha poljoprivrednog zemljišta treba da se sabere i presabere i ako njegova imovina prema njegovoj slobodnoj proceni prelazi 35 miliona , da preda Poreskoj upravi informativnu poresku prijavu do 31. marta 2013. Očekujem da – ako  svi poljoprivrednici prihvate da su oni u među najbogatijim građanima –  da će to biti nekoliko desetina hiljada prijava i da će srazmer prijava – poljoprivrednici : svi ostali građeni, biti –  nekoliko puta više poljoprivrednika od ostalih građana.
Poreznici će dobiti uvid u „bogatstvo“ poljoprivrednika i moći će da osmisle nove načine oporezivanja. Građanima će biti poslata poruka da su najbogatiji u Srbiji poljoprivrednici, da se oni bogate na skupoj hrani koju plaćaju građani – potrošači, te da ima smisla da se podržave kombinati ili da se rasproda zemlja….
Poljoprivrednici će biti „popisani“ po peti put u poslednje 2 godine…Oni koji prijave sve uredno postaće predmet interesovanja poreznika a možda i provere ukrštanjem vrednosti imovine i …časne reči poljoprivrednika da su imali prinose od xx tona…da su prodali kad je bila najveća cena.
Građani će nakon toga zahtevati i objašnjenje – zašto Ti isti poljoprivrednici dobijaju svake godine sve veće subvencije (teoretski po rečima političara) tj  zašto najbogatiji građani dobijaju subvencije?
Poljoprivrednici koji prijave će po n-ti put ispasti budale kao i svi građani koji su imali građevinske dozvole a mogli su za 100 evra da naknadno sve legalizuju, kao i oni koji su plaćali porez i čekali da propadnu oni koji nisu plaćali porez a onda je država otpisala oprostila i reprogramirala neplatišama i uništila one koji su redovno plaćali itd…
Kako će poljoprivrednici odreagovati na poziv o informativnoj prijavi? Odluka je na njima. Ja samo mogu da kažem da sam primetila da u Pravilniku nema kaznenih odredbi a u Zakonu o poreskom postupku I poreskoj administraciji u članu 180. poreski prekršaji poreskih obveznika fizičkih lica, nijedan stav se ne odnosi na član 42. – ne podnošenje informativne poreske prijave. Pravilnik se poziva  na Zakon o poreskom postupku I poreskoj administraciji a ne I na Krivični zakonik I član 229 Utaja poreza.
Poziv za informativnu poresku prijavu, pravilnik i obrasce možete naći nahttp://www.poreskauprava.gov.rs/index.jsp?page=saopstenja/JavniPozivIPP.html

Ostavite komentar