Podeli

Ko će biti kriv što Srbija nema IPARD sredstva

EU je namenila pare i silno želi da Srbija do kraja finansijskog ciklusa 2007 – 2013 može da koristi sredstva namenjana finasiranju poljoprivrede i ruralnog razvoja tkz IPARD sredstva, što omogućava da se zbog pravila n+3 ova sredstva koriste još naredne tri godine. Potrebno je samo završiti domaći zadatak do kraja 2013 godine. On u osnovi podrazumeva završetak procesa programiranja, akreditodacije nacionalnih struktura (Agencije za plaćanje i Upravljačkog tela) i razviti procedure za monitoring i evaluaciju. Ukoliko naša administracija to ne uradi do kraja naredne godine, plašim se da će proći nekoliko godina kada će uspeti da sve pripremi za novi budžetski ciklus 2014-2020. Znači ili će prvi IPARD tender biti krajem 2013 ili će biti 2015 ili čak kasnije. Samo da potsetim to su sredstva od oko 50 miliona Eura godišnje koja su namenjena direktno proizvodjačima.

Na žalost administarcija Srbije ne želi da se ovo desi ili je silno nesposobna.

Ministar Dragin je uspostavio potrebnu strukturu – formirao je Agenciju, stavio nove ljude u Sektor za ruralni razvoj, zadužio pomoćnika Ministra da se bavi samo ovim poslom … i nema dileme da bi ova administracija bila u stanju da izgura ovaj posao do kraja. Medjutim Ministar Dragin je potrošio silne pare na nefunkcionalnu Agenciju u Šapcu, napravio glupost sa selidbom Sektora u Sremske Karlovce, angažovao svoje prijatelje koje nije stavio u sistem nego ih je plaćao sa projekta – što je jako loša praksa – koja čak po pravilima EU nije dozvoljena jer se tako ne obezbedjuje kontinuitet i održivost.

Ministar Petrović je odmah pokazao koliko je EU u pravu. Odmah je ugasio Sektor i otpustio sve Draginove prijatelje ostaviviši samo nekoliko – najnesposobnijih ali lojalnih.  U stvari on nije trebao ni da ih otpušta jer oni nisu bli zaposleni nego su samo primali plate sa projekta. Na ovaj način nastaje vakum od godinu dana u kome se, osim pokušaja EU da kroz razne projekte izgrade kapacitete, ništa ne dešava – sem što se gubi vreme.

Dolazi nova administracija, koja još uvek ima silnu želju i podršku od strane EU da nam daju pare, ima sasvim dovoljno vremena da sve odradi na vreme, postoji administrativno iskustvo i dosta toga odradjenog u predhodnih 4-5 godina … i ona čini baš ništa – sem što ponovo gubimo vreme, ali ovog puna mnogo dragocenije jer je vremena sve manje.

Ministar Knežević mora pod hitno da:

  • Odluči, zajedno sa partnerima iz EU, da li Agencija treba da se seli iz Šapca u Beograd, pri čemu osnovni kriterijum za odluku treba da bude gde je moguće pre dobiti akreditaciju za IPARD sredstva.
  • Formirati Sektor za rurlani razvoj i postaviti na čelo nekoga ko ima moć donošenja odluka i znanje o EU procedurama ali i Upravi
  • Zaposliti potrebni broj ljudi koji zahteva procedura akreditacije Agencije za plaćanje i Upravljačkog tela
  • Objasniti Premijeru i potpredsedniku Vlade zadužene za EU integracije koliko je ovo važno za poljoprivredu Srbije da bi oni stavili visoko na listu prioriteta (dolazak akreditacionih tela u pravo vreme, pregovori oko nivoa iznosa sredstava, obezbedjivanje podrške za unapredjnje kapaciteta…)

Inače će on biti krivac ukoliko Srbija ne dobije predpristupne fondove tokom 2013 i svi izgovori da su krivi predhodnici neće biti tačni jer ima sasvim dovoljno vremena da se sve pripremi i pare učine dostupne poljoprivrednicima.

A volje i znanja?

Ostavite komentar