Podeli

Odgovori Ministarstva na pitanja o detekciji aflatoksina u kukuruzu i hrani

Zbunjena drskim obraćanjam Ministarstva javnosti u vezi podataka koje su dve laboratorije objavile o prisustvu aflatoksina u uzorcima kukuruza, poslala sam im pitanja u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Moja pitanja I njihovi odgovori doslovno prepisani sve sa slovnim greškama su u tekstu ispod.
Iskreno, još više sam zabrinuta nego kad sam pisala prethodni blog na ovu temu jer iako nisam dobila većinu odgovora i nijedan dokument koji sam tražila, iz odgovora mogu da zaključim da je ministasrtvo radilo samo redovnu proveru u hrani ali ne i vanrednu, da u  “radnoj  grupi  za vođenje akcijske kontrole provere prisustva aflatoksina u kukuruzu”  koja je sastavila odgovore (dopis je potpisao Danilo Golubović)  nema nikog ko razlikuje metodu uzimanja uzoraka od metode otkrivanja aflatoksina itd. Na pitanje o metodi uzorkovanja odgovaraju navodeći šifru metode???? a to je šifra referentnog dokumenta laboratorije…videcete da se pozivaju na HPL…kao na metodu uzorkovanja itd…Metodu bi svakako trebao da zna svaki inspektor jer je ona propisana Pravilnikom (doduše onim iz SFRJ,   Pravilnik o-metodama-fizickih-i-hemijskih-analiza-za-kontrolu-kvaliteta-zita-mlinskih-i-pekarskih-proizvoda iz SFRJ iz 1988) , radna grupa ne razlikuje miligrame od mikrograma, nadam se da je reč zaista o tome a ne o koncentraciji… pretpostavljam da se brojevi odnose na μg mikro a ne mili grame…itd.
1.       Broj  uzoraka kukuruza koji je  testiran na prisustvo aflatoksina?
Ukupan broj uzoraka kukuruza koji su testirani na prisustvo aflatoksina je 218. Uzeti su uzorci u 129 silosa I 79 fabrika stočne hrane. Kod onih skladištara kod kojih je laboratorijskom analizom utvrđen veći nivo štetnih materija od propisanih I maksimalno dozvoljenih vrednosti za aflatoksin, uzeta su još 22 uzorka.

2.      Broj  uzoraka mleka koje je testirano na prisustvo aflatoksina?
Ispitivanje mikotoksina u sirovom mleku se sprovodi u skladu sa Nacionalnim programom monitringa rezidua I ispitano je u u 2012. ukupno 22 uzorka mleka na aflatoksin M1, ELISA akreditovanom metodom u Institutu za higijenu I tehnologiju mesa, Beograd. U sklopu navedenog monitoringa isptuje se meso na ohratoksin, a hrana za životinje na aflatoksin B1+B2, G1+g2. I ispitano je 134 uzorka hrane za žvotinje. U ispitivanim uzorcima nije dokazano prisustvo mikotoksina.

3.      Kopiju profaktura za plaćanje usluge testiranja koje su  laboratorije dostavile  Ministarstvu?
Nije odgovoreno na ovo pitanje: postavila sam ga da bih proverila odgovor iz pitanje 1

4.      Spisak  lokacija sa kojih  su uzimani uzorci kukuruza?
Lokacije sa kojih su uzeti uzorci su svi skladištari kukuruza kao I fabrike stočne hrane gde se kukuruz proveravao kao hranivo I u skladu s Pravilnkom o kvalitetu hrane za životinje (Službeni glasnik RS 4/2010 broj) I kao provera uspostavljenog programa samo kontrole subjekta u poslovanju sa hranom za životinje.
Nisu odgovorili na pitanje, tražila sam spisak lokacija.

5.      Metodu uzorkovanja?
Metode uzorkovanja su propisane kao deo standard I sprovodile su ga akreditovane laboratorije, tj obučeni uzorkovači iz laboratorija. Šifre metoda u laboratorijskom ispitivanju su O2E.01.024 na izveštajima o ispitivanju Instituta za hgijenu I tehnologiju mesa I dve metode koje navodi SP Laboratorija I to: 1)VM/met 913 I 2)HPL. Informacije o metodama uzorkovanja mogu pružiti laboratorije.

6.      Imena  laboratorija u kojima  je izvršeno testiranje?
Laboratorije koje su sprovodile dijagnostičko ispitivanje su Instituta za hgijenu I tehnologiju mesa I SP Laboratorija Bečej.

7.      Kriterijumi po kojima su izabrane  te dve laboratorije od 20 laboratorija koje su akreditovane za detekciju aflatoksina?
Laboratorije su izabrane iz spiska ovlašćenih laboratorija objavljenih u Službenom glasniku RS dana 06.11 2009. godine, a po završenom konkursu Ministarstva.
Nisu odgovorili na pitanje, ono se odnosilo na kriterijume na osnovu kojih su izabrane te 2 od 20 mogućih.

8.      Kvantitativne metode koje su laboratorije koristile  za detekciju i određivanje koncentracije aflatoksina?
Nisam dobila odgovor ali sam iz ATS dokumenta koji su javno dostupni razumela da SP Laboratorija radi HPLC a IHTM ELISA test.

9.      Koncentracija aflatoksina koja je  ustanovljena u svakom od testiranih uzoraka?
Rezultati  analiza koji su bili na granici ili preko dozvoljene granice tj od 47 Mg/kg i  preko su ponovo uzorkovani i to 22 uzorka u 13 skladišta u više silo-ćelija i 14 fabrika hrane za životnje. Nakon završene super analize dokazano je prisustvo aflatoksina preko dozvoljenog nivoa u 4 uzorka u fabrikama za životinje i izraženo je u ppm (0,145; 0,8; 0,095; 0,072).

10.  Kopije laboratorijskih nalaza?
Nisam dobila odgovor

11.  Kopije računa poslednje nabavke reagenasa upotrebljenih u detekciji aflatoksina?
Nisam dobila odgovor

1 komentar u ovom Tekstu

  1. Profile photo of babalo

    Ivana,šta da se radi sa ostalim mlečnim proizvodima kao što su jogurt,pavlaka,kiselo mleko,sir?Da li i u njima ima prisustva aflatoksina,jer mi ne znamo šta onda da damo našoj deci ako i ti proizvodi treba da budu povučeni?

    Odgovori

Odgovorite Odustani od odgovora