Podeli

Poljoprivrednici zaboravite na IPARD sledećih nekoliko godina

Marta meseca 2012 godine Srbija je postala kandidat zemlja za članstvo u Evropsku Uniju, čime je ispunjen jedini politički uslov (ostali su vezani za kapacitet administracije države kandidata) da Srbija može da dobija predpristupna sredstva EU namenjena poljoprivredi i ruralnom razvoju. Sva kasnije priča o tome da Srbija nije u odgovarajućem annex-u pa zato ne može da dobija ove sredstava je samo izgovor za nečinjenje – naše i EU birokratije.

Jula 2012 godine Srbija je dobila novu Vladu koja ima godinu i po dana (što je čak i nešto više vremena nego što je Hrvatskom Ministarstvu poljoprivrede, davne 2006 godine, bilo potrebno da dobije akreditaciju za korišćenje ovih sredstava) da izradi sistem i omogući poljoprivrednicima u Srbiji da imaju pristup ovim sredstvima.

Period od jula 2012 do danas je potrošen je u nekim čudnim raspravama po kojima će Srbija da dobije te 10 miliona, pa tri miliona pa na kraju u krajnjoj odluci da Srbija nije u mogućnosti da ispuni administartivne zahteve do 2013 i shodno tome odustaje od mogućnosti korišćenja sredstava u period 2013 + 3 godine. Tako da jedina konkretna odluka koja je ove godine doneta, a tiče se IPARD sredstava, jeste da se njih odustaje u ovom finansijskom periodu.

Konačno, 8 Novembra ove godine Vlada je usvojila dokument „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć za period 2014-2017. godine sa projekcijama do 2020. godine” u kojem se vrlo jasno kaže da ćeIPARD operativna struktura za sprovodjnje programa i mere biti definisane i akreditovane u 2016 godini a da će 2017 biti potpisan prenos ovlašćenja za upravljanje IPARD sredstvima.

Ovo znači da poljoprivrednici, usled nesposobnosti administracije Ministartva poljoprivrede i Vlade, neće moći da koriste predpristupna IPARD sredstva ni 2014, ni 2015, ni 2016 nego će prve pare biti korišćene negde u 2017. Ako budu i tada.

Neko treba da se zapita kako to da je Srbija zemlja koja je do sada potrošila najviše para, što naših što donatorskih, na izgradnju kapaciteta za korišćenje IPARD sredstava a još uvek je najdalje od IPARD-a od svih ostalih predpristupnih zemlja. Udaljenija je čak i od Albanije koja je ovaj process započela tak nedavno, ali oni imaju plan, znaju šta i kada hoće i marljivo rade na tome.

Da li je uopšte neko odgovoran? Više manje isti ljude vode IPARD priču u Srbiji ne samo u proteklih godinu i po nego mnogo mnogo duže, provodeći puno vremena smišljajući razloge zašto nešto kod nas ne može.

A kod svih drugih može

Ostavite komentar