Podeli

Opada broj krava, ali zato proizvodnja mleka raste – Makedonija i sve je možno

Po podacima Državnog zavoda za statistiku, u period 2006-2010 broj stelnih krava je opao za 17,6%, ali proizvodnja mleka porasla je za 47,8%.
Ne, nemojte da pomislite da krave u Makedoniji sad daju više mleka. Čak što više, po nekim ispitivanjima oni daju u prosek 2.787 litara u 2010, što je manje u odnos na 2009 kad je bilo 3.000 litara po kravi.

Povećano proizvodstvo je zbog većeg uvoza surovog mleka i mleka u prahu, a to je i posledica što makedonske mlekare su prodate stranim kompanijama. Pa sada, sami prosudite dali strani investitori su uvek faktor razvoja?

Međtim, tržište priznaje samo proizvode i surovine koje imaju veću tržišnu komparativnu prednost.
Šta preostaje makedonskim proizvođačima mleka? U momentu kako što su farmeri sitni i razjedinjeni, to je samo propast. Takođe na žalost, Makedonski farmeri nemaju savremeno poznavanje iz farm menađmenta i koje u kombinacii sa nepovoljnim uslovima poslovanja (državne subvencije nisu dovoljne za razvoj grane), ne daje ružichastu perspektivu proizvodnje mleka baziranu na domaće krave.

Ostavite komentar