Podeli

Ovčarstvo i dalje u krizi

Ovčarsto u Makedoniji iz godine u godinu ima silazni tok skoro po svim parametrima kao smanjeni broj ovaca, proizvedenog mleka i mesa. Zauzvrat, ima se više troškova a cene proizvoda su visoke, iako i dalje ima povećani interes za izvoz proizvoda.

Prema podacima iz Federacije Farmera Makedonije, ovčarstvo beleži i dalje opadajući trend u odnosu na broj ovaca, koji je od 1,25 miliona ovaca u 2006 pao na 778.404 ovaca u 2010, otprilike 60% manje ovaca. Takođe manja proizvodnja ovčeg mesa, sa 7.198 tona u 2006 na 4.786 tona u 2010, a proizvodnja mleka smanjena je sa 56,582 tona u 2006 na 32,157 tona prošle godine.
Uzroci su različiti, kao na primer nemanje strategiju za razvoj ovčarstva, povećani troškovi proizvodnje, uzurpiranje pašnjaka, prenamenu pašnjaka za drugu proizvodnju, problemi oko dobijanja kredita i subvencija za ovčarstvo i slično.
Interes za jagnjad postoji kod tradicionalnih uvoznika u Grčku, Italiju i Hrvatsku, no i ponuda je sve manja. Sa druge strane izvozna cena postaje i manje atraktivna od one na domaćem tržištu. Cena jagnjetine ove godine za Božićne praznike bila je ista cena kao prošle godine 3,3 Eura denari po kilogramu.

Ukoliko se ne stvore bolji uslovi poslovanja, neminovno je da će i dalje produžiti opadajući trend proizvodnje u narednom periodu.

Ostavite komentar