Podeli

Efekti konflikata velikih igrača – prilika za male zemlje

Uporedni prikaz uvoza jabuke u Rusiju pre i posle zabrane uvoza iz EU
IZVOR: un comtrade

Promena strukture uvoznika jabuke u Rusiju izazvala je sumnju pojave reeksporta evropske jabuke od strane pojedinih zemalja. Među zemljama EU kontrasankcijama je najviše pogođena Poljska, dok Srbija dobro koristi trgovinsku šansu kada je reč o izvozu jabuka. Za kratak period izvoz se uvećava za 56,2 hiljada ton, čime se skoro duplira. Raste i cena izvoza, sa 710 $/t na 833$/t.

 

Ostavite komentar