Podeli

Obradiva površina evropskih zemalja

Srbija ima relativno značajne obradive površine.  Sa oko 3,3 miliona hektara ona je naravno iza velikih evropskih zemalja (Rusija, Francuska, Poljska…), ali ispred mnogih zemalja Evropske unije (recimo Danske i Češke), a pogotovo ispred svih država CEFTA regiona.

Grafikon 1: Obradiva površina evropskih zemalja (u 000 ha)
 gd
IZVOR: FAO

Srbija ima najviše obradivih površina od svih CEFTA zemalja i u prvoj je polovini među EU zemljama. Međutim, ukupne obradive zemljišne površine Srbije su u poređenju sa ukupnim resursima u Evropi vrlo skromne, pošto čak 12 zemalja ima više obradivog zemljišta a 5 njih čak tri puta više.

Ostavite komentar