Podeli

Trend uvoza mesnih preradjevina u Srbiju iz CEFTA zemalja

Uvoz preradjevina iz CEFTA

Srbija ima visoke carine kako bi štitila domaću proizvodnju mesa. Posledica toga je visoka cena uvoznog mesa. Pored skupe domaće i uvozne sirovine, prerađivačka industrija ne moze biti konkurentna uvoznim prerađevinama. Zemlje regiona u velikoj meri imaju liberalizovano tržište što im omogućava pristup jeftinijoj sirovini iz EU, dok je u okviru CEFTA regiona tržište bez carina ili sa niskim carinama pa uvoz prerađevina u Srbiju iz ovih zemalja ima snažan trend rasta u poslednjih 5 godina.

Ostavite komentar