Konferencija – Poreklo i tradicija

proizvodi sa oznakama geografskog porekla


Konferencija „Poreklo i tradicija – proizvodi sa oznakama geografskog porekla“, posvećena plasmanu i promociji proizvoda sa oznakom geografskog porekla, održana je u utorak, 24. aprila u Beogradu. Organizovana je u okviru USAID Agrobiznis projekata u saradnji saMinistarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Zavodom za intelektualnu svojinu, Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove pri Ministarstvu za ekonomske poslove Švajcarske, Švajcarskim Institutom za intelektualnu svojinu i konsultantskom kućom SEEDEV.

Tom prilikom okupili su se proizvodjači, institucije i stručnjaci za proizvode sa geografskim poreklom, u zajedničkom naporu da se afirmiše njihov položaj na tržištu i poboljša informisanost potrošača. Kao deo marketinških aktivnosti, pripremljene su i brošure o konceptu zaštite geografskog porekla i priozvodima koje promovišemo na ovim stranicama.

MATERIJAL SA KONFERENCIJE Poreklo i tradicija – proizvodi sa oznakama geografskog porekla, možete preuzeti ovde.

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE Poreklo i tradicija – proizvodi sa oznakama geografskog porekla

Razmena informacija ocenjena je kao ključna polazna tačka u daljem jačanju I promociji položaja na tržistu proizvoda sa OGP.

Poruke referentnih institucija:

Učesnici skupa su informisani o koracima za zaštitu oznake geografskog porekla i o merama podrške koje predviđa Ministarstvo poljoprivrede a koje će podrazumevati veću investicionu podršku za ovlašćene korisnike OGP u poređenju sa ostalim proizvođačima. Takođe, devet sertifikacionih kuća je Ministarstvo ovlastilo za buduću sertifikaciju ovih proizvoda, pa proizvođači svoje partnere treba da potraže na tom spisku.

Istaknuta je potreba da se dosadašnji I već u usvojeni elaborate za zaštićene proizvode ažuriraju kako bi na osnovu njih bilo moguće izraditi kontrolni plan za sertifikaciju proizvoda. Konačno, naglašen je značaj organizacija proizvođača u registrovanju I upravljanju oznakama porekla I predloženo da se da značajnija uloga proizvodjačima u ovom procesu.

Poruke proizvođača:

Potrebno je razviti politiku usmerenu ka malim kućnim proizvodnjama i mere koje će omogućiti njihovo uključivanje ovih subjekata u tržišne tokove, naročito imajući u vidu da se ugled tradicionalnih proizvoda velikim delom oslanja na zanatsku preradu i proizvodnju na farmi. Proizvođači Homoljskog meda, Petrovske klobase, Zlatarskog sira, Leskovačkog ajvara i Futoskog kupusa i Pirotske peglane kobasice su svi podržali ovu inicijativu.

Inicijativa za mrežno povezivanje među proizvošđačima proizvoda sa OGP, mogla bi da bude dobar oblik samoorganizovanja za snažniji nastup ka institucijama i na tržištu.

Promocija i informisanje o svojstvima proizvoda ali i o konceptu oznake geografskog porekla su veoma važni ali zanemareni aspekti upravljanja oznakom porekla. Promotivni materijal koji je razvijen, kao i niz manifestiacija i festivala koji su planirani tokom ove godine (Sremska kulenijada, Festival Leskovačkog ajvara, Zlatarska sirijada, Kupusijada u Futogu…) mogu da privuku posetioce i potrošače i da budu forumi okupljanja predstavnika porodice proizvoda sa OGP. Konačno, saradnja i partnerstva su ključ u razvoju teritorije, proizvodnje i nastupa na tržištu. Nastavak organizacija razmene i dijaloga kroz slične skupove, doprineli bi jačanju veza i privatne inicijative proizvođača i inicijativama za kolektivni marketing proizvoda sa OGP, pa su učesnici zaključili da su susreti ovog tipa neophodan forum za razmenu i povezivanje.

Dodatak:

Program konferencije – Poreklo i tradicija – proizvodi sa oznakama geografskog porekla
Liflet – Poreklo i tradicija – proizvodi sa oznakama geografskog porekla
Lista kontakata proizvođaca proizvoda sa OGP