Podeli
Holandsko predsedavanje Evropskom unijom: pet tačaka fokusa u oblasti poljoprivrede

Holandsko predsedavanje Evropskom unijom: pet tačaka fokusa u oblasti poljoprivrede

Kada je u pitanju poljoprivredni sektor, dvanaesto po redu predsedavanje Holandije Evropskom unijom će u prvih šest meseci 2016. godine biti usmereno na sledeće teme:

  1. Reforma regulative u organskoj poljoprivredi. Pažnja će u ovoj oblasti biti usmerena na uprošćavanje i harmonizaciju pravila širom EU kako bi pravila bila jednaka za sve – uključujući i uvoznike, zatim na razvoj mehanizama za sprečavanje prevara i zloupotreba, donošenje strožijih pravila za korišćenje oznaka organske proizvodnje, naročito vezano za rezidue pesticida u proizvodima, kao i na povećanje broja kontrola na farmama.
  2. Monitoring razvoja tržišta, a naročito mleka i svinjskog mesa zbog uticaja zabrane izvoza u Rusiju i analize mera za ublažavanje ovog uticaja. Radiće se na podsticanju istraživanja novih tržišta i mogućnostima za pozicioniranje na tržištima u razvoju, na upravljanju bilateralnim trgovinskim pregovorima na relaciji EU – SAD, kao i na praćenju procesa ponovnog otvaranja pregovora sa Mercosur grupom. Posebna podrška biće pružena komesaru Hoganu u tzv. trgovinskoj ofanzivi na tržištima Kolumbije, Meksika, Kine, Japana, Indonezije i Vijetnama.
  3. Rešavanje pitanja intolerantnosti na antibiotike kroz veću efikasnost i ograničavanje upotrebe na farmama, sa isticanjem dobrih primera poput Holandije i Danske koji imaju intenzivnu poljoprivredu i malu upotrebu antibiotika. Razmatraće se predlog za zabranu korišćenja GM proizvoda u hrani za ljude i životinje na nacionalnim nivoima, gde su se poljoprivrednici i komisija već izjasnili protiv, konstatujući da bi mogao da izazove ozbiljne poremećaje na tržištu.
  4. Unapređenje Zajedničke poljoprivredne politike (CAP) kroz jednostavnije administrativne procedure za farmere i povećanje dostupnosti mera podrške i smanjenje procedura na nivou država zarad veće efikasnosti na nacionalnom nivou. Krajem decembra otvorena je mogućnost javnog konsaltinga za poljoprivrednike koji će trajati narednih 12 nedelja sa temama o ekološkim pravilima za farmere, eko fokus područjima, diverzifikaciji useva i drugim pitanjima. U okviru ove tačke je i obaveza održavanja livada i pašnjaka, kao i diskusija o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici posle 2020. godine.
  5. Klimatske promene i uloga poljoprivrednog sektora. Na konferenciji u Parizu zahtevano je smanjenje emisije GHG u svim sektorima, shodno i u poljoprivredi. Holandsko predsedavanje će se najviše bazirati na promociji novih tehnologija zarad praćenja preporuka iz Pariza kroz istraživanja u tzv. climate-smart farming proizvodnji, kao i obezbeđivanje brzog transfera znanja i primenu rezultata u praksi.
  1. […] redu predsedavanje Holandije Evropskom unijom će u prvih šest meseci 2016. godine, prema portalu agrarije.com,  biti usmereno na sledeće […]

Ostavite komentar