Podeli

Otvoreno pismo kluba 100P plus

Novi Sad, 23. decembar 2015.

logo Klub 100p+„Poštovani Predsedniče Republike Srbije, poštovani Predsedniče Vlade Republike Srbije, poštovani Poslanici u Skupštini Republike Srbije, Poštovani predstavnici naroda i građana

Da li znate da je polјoprivreda u svim razvijenim polјoprivrednim zemlјama – Holandiji, Italiji, Francuskoj, Nemačkoj,  SAD, Danskoj,  Polјskoj…  zasnovana na porodičnim polјoprivrednim gazdinstvima i da su upravo porodična gazdinstva najveća konkurentska prednost polјoprivrede Srbije?

Da li znate koliko je 30 godina? To je čitav jedan radni vek. Možete li makar da pretpostavite šta će se u svetu i Srbiji desiti za 30 godina?  Kolika će biti cena zemlјišta 2045. godine? Ne možete i ne znate, a mi znamo da će naša deca 30 godina da posmatraju kako njihovu dedovinu obrađuje neko ko nikada u naše selo nije, a verovatno i neće kročiti. Znamo i da će mnogi od nas morati da budu nadničari na zemlјi naših dedova.

Da li znate da gospodin Tenis, za kojeg je ovaj sramni Zakon napravlјen, nema i ne obrađuje ni jedan hektar zemlјe u Nemačkoj?  Da u Ujedinjenim Arapskim Emiratima niko ne može da otvori firmu ili zakupi zemlјište ako nema lokalnog sponzora koji mora da ima 51% udeo u firmi; da je Srbija jedina zemlјa u Evropi koja svoje polјoprivrednike stavlјa u podređen položaj za račun stranaca i tajkuna? Pokušajte da pronađete slične primere. Nećete ih naći, jer to ni jedna zemlјa nije nikada radila, čak ni one kojima se smejemo, u kojima vladaju porodice i diktatori.

Znajte, nećete zauvek biti poslanik nego ćete se vratiti u svoje selo ili grad i sigurno ćete osećati stramotu i prezir ako sad glasate za poklanjanje resursa Srbije, pustošenje sela i nepravde koje ste nam naneli.  I sigurno će i Vaša deca i unuci biti posramlјeni, jer ste izdali poverenje vaših sugrađana.  Morate imati na umu da smo mi lјudi čijim se sudbinama poigravate, a ne politički glasovi na izborima.

Znajte da mi ne tražimo ništa više nego samo iste uslove kao i svi drugi kojima ste namenili da date polјoprivredno zemlјište u opštinama u kojima su naši preci stotinama godina obrađivali zemlјu, a mi nastavili tu tekovinu sve do sada.

Apelujemo na Vas i Vašu savest i čast, da ne dozvolite da ovaj sramni Zakon ugleda svetlost dana. Vi ste tu da štitite interese Republike Srbije i njenih građana” – piše u pismu Kluba 100P plus.

Ostavite komentar