Podeli
Šume su pluća planete, ali nisu sve šume iste

Šume su pluća planete, ali nisu sve šume iste

Opšte i usvojeno mišljenje je da se intenzivnim pošumljavanjem pozitivno utiče na smanjenje globalnog zagrevanja. Ovo je činjenica koja se ne spori, ali: da li je svejedno kojom se vrstom drveća vrši pošumljavanje?

U Evropi je već neko vreme prisutan trend prelaska sa listopadnih na četinarske šume. Listopadno drveće, poput breze ili hrasta, ima širu lisnu osnovu, a svetlija boja lista bolje odbija sunčeve zrake u atmosferu. Ipak, ovo drveće je izgubilo trku sa brzorastućim četinarima, koji pored toga imaju široku upotrebu u građevinarstvu i prerađivačkoj industriji. Sledstveno tome, jedan od uzroka povišene prosečne letnje temperature je i povećan procenat četinarskih šuma na prostoru ovog kontinenta, naročito šuma borova i smrče.

Površina šuma u Evropi je od 1750. godine povećana za 10%. Dva i po veka upravljanja šumskim resursima nisu mnogo doprinela globalnom rashlađivanju. Kozmetičke promene i zadovoljenje potreba industrije preovladale su nad suštinskom funkcijom šuma da tokom rasta apsorbuju gasove staklene bašte: CO2, izduvne gasove nastale sagorevanjem fosilnih goriva, a da proizvode što veću količinu kiseonika. U Parizu se krajem 2015. godine, 195 zemalja učesnika COP21 konferencije, složilo da nisu sva pitanja šuma u vezi sa smanjenjem emisije CO2, već da je uloga šuma višestruka: zaštita zemljišta od erozije, očuvanje vlage zemljišta, obogaćivanje tla. Na istoj konferenciji, fosilna goriva su označena kao glavni krivci ne samo za povećanje emisije štetnih gasova, već posledično i za povećanje količina padavina, velike suše, poplave, toplotne talase i povećanje nivoa mora.

Od 1750. godine do danas, površina pod šumama u Evropi povećana je za 196.000 km2, što je nešto više od površine Grčke, s tim da se površina četinarskih šuma povećala za 633.000 km2, a listopadnih širokolisnih šuma smanjila za 436.000 km2. Evropljani su u ovom periodu povećali količine eksploatisanog drveta iz šuma čime su im umanjili funkciju u procesu smanjenja globalnog zagrevanja.

Ostavite komentar