Podeli
Hajdukovo

Hajdukovo

Selo u kom se uvek nešto dešava

Kad čovek pogleda koliki se broj manifestacija održava u ovom selu nadomak Subotice, rekao bi da njegovi stanovnici ne rade ništa drugo, nego samo organizuju raznorazne priredbe, festivale, takmičenja… Ali ne takmičenja da bi se znalo ko je u nečemu prvi a ko poslednji, već da bi se ljudi okupili, družili i zabavljali.

Žitelji Hajdukova to, skromno, objašnjavaju i dobrim položajem sela koje se nalazi na samoj transverzali jugoistok-severozapad pa kako jedan od njih reče: „kad izađu iz dvorišta i krenu levo stižu u London, a kad krenu desno stižu u Istanbul. Pored toga, tu je i Mađarska pa su i odatle i presađivana mnoga iskustva. Jedno od njih je gajenje cveća po čemu je Hajdukovo danas nesumnjivo šampion u Srbiji. Čuvena mađarska rok Grupa, Omega, koja je sedamdesetih stekla evropsku slavu, svirala je tih godina na „Berbanskim danima“ u Hajdukovu, naravno u slavu grožđa i vina. Kakva može da bude snaga tradicije svedoči i to što su vinogradi u Hajdukovu još pre pola veka, zamenjeni jabučarima, ali se berbanski dani i dalje redovno održavaju. Na istomu fonu, svakog meseca u Hajdukovu se održava „retro veče“ kada se pušta muzika šezdesetih, sedamdesetih pa i osamdesetih.

Ali, naravno da „tajna“ ovog sela nije u tome što se nalazi na magistrali. U stvari, ako je po nečemu ovo selo zaslužilo da uđe u društvo „dobrih primera“, onda je to zajedništvo i povezanost ljudi. To dokazuje činjenica da u Hajdukovu postoji čak 12 civilnih, tj. nevladinih organizacija, raznih udruženja, klubova, za sve i svakoga, kako kažu, kao Politikin Zabavnik, „od sedam do 77 godina“. Među njima se izdvajaju kulturno umetničko društvo „Šandor Lifka“, po čoveku koji je doneo prvi film u Suboticu, Teledom, klub u kome deca stiču osnovna znanja o računarima i internetu, a da u Hajdukovu posebno brinu o potomstvu govori i udruženje velikih porodica „Kolibri“ u kome se okupljaju velike porodice.

Sve te aktivnosti uglavnom finansiraju sami građani. Tačnije, dobar deo tih manifestacija ima i komercijalni karakter tako da pokrivaju najveći deo troškova, a one najposećenije (na berbanske dane dođe čak 10.000 ljudi) na kraju ispadnu i profitabilne. Sve što se zaradi ulaže se: od tih para je, recimo, kupljeno 200 stolica za dom kulture i 20 stolica za ambulantu.

Pošto sami finansiraju, normalno je i da sve događaje sami i organizuju. Podrazumeva se na dobrovoljnoj bazi, tj. volonterski, bez nadoknade, pri čemu najviše „povuče“ Savet Mesne zajednice, dakle 10-15 ljudi.

Zajednički duh sela, međutim, ne ogleda se samo u zabavi, nego i u radu. Stara zgrada mesne zajednice, nedavno je obnovljena – pare je doduše dala Pokrajina – „udarničkim danima“, tj. zajedničkim radom meštana.

Duh zajedništva Hajdukovčani vole da šire i izvan svog mesta: odavno su pobratimljeni sa Rekovcem, selom iz centralne Srbije, a razvijaju i tzv. prekograničnu saradnju sa selima iz Mađarske.

Osnovni podaci
Površina: 103 km2 2,313 stanovnika 22 stanovnika po km2

Ostavite komentar