Podeli
Izvoz krompira iz Srbije poslednjih godina beleži značajni pad

Izvoz krompira iz Srbije poslednjih godina beleži značajni pad

Srbija je u prethodnoj deceniji bila jedan od vodećih snabdevača krompirom za zemlje u regionu. Vodeće destinacije bile su Bosna i Hercegovina i Crna Gora. U BiH, Srbija je bila vodeći dobavljač u periodu od 2006. do 2010. godine sa preko 60% tržišta, nakon čega dominaciju preuzima Hrvatska, a potom Nemačka. U Crnoj Gori, Srbija od 2007. godine ima veoma značajnu poziciju, sa učešćem koje je pojedinih godina prelazilo i 80 procenata. 2012. godine, konkurencija se značajno povećava i trenutno su vodeći dobavljači Nemačka, Francuska, Hrvatska, Italija i Srbija.

Površine pod krompirom imaju silazni trend poslednje četiri godine sa najvećim padom 2015, dok prinos posle značajnog smanjena 2012. godine ima prilične oscilacije. Krompir se u Srbiji proizvodi u kooperacijama sa distributerima semena – uglavnom holandsko i manjim delom nemačko, a koji su i vodeći trgovci. Robu plasiraju uglavnom kroz markete, lance super i hipermarketa, manjim delom lokalno. Pored kooperacija, postoji značajan broj komercijalnih proizvođača koji robu plasiraju na zelenim pijacama, kvantašima ili u lokalnim marketima. Veliki broj manjih gazdinstava proizvodi krompir za sopstvene potrebe i povremeno viškove plasira na lokalne zelene pijace. Određene količine se prerađuju (čips, pire).

izvoz_krompira_grafIzvor: ITC Trade Map

Ostavite komentar