Podeli
Kako držati pod kontrolom slinavku i šap na Balkanu?

Kako držati pod kontrolom slinavku i šap na Balkanu?

Testiranje spremnosti veterinarskih službi u simuliranoj vežbi epidemije bolesti

Evropska Unija i FAO pojačali su napore da pomognu zemljama, uključujući i Balkan, da se pripreme za eventualne epidemije bolesti slinavke i šapa (SiŠ) koja može imati razorne posledice na goveda, ovce, koze i druge životinje.

Evropska komisija za kontrolu bolesti slinavke i šapa, čiji sekretarijat se nalazi u FAO, pokrenula je obiman program jačanja kapaciteta veterinarskih službi u Evropi, s obzirom da čak i jedan slučaj izbijanja SiŠ ima ogromne ekonomske posledice na zemlje i Evropu u celini.

Iako nije opasna po zdravlje ljudi, bolest prouzrokuje ozbiljne gubitke u proizvodnji i najveća je prepreka međunarodnoj trgovini. Takođe, može uticati i na druge ruralne aktivnosti kao što je turizam. Epidemija SiŠ 2011. godine u Velikoj Britaniji koštala je državu 16 milijardi dolara i 10 miliona grla ovaca i goveda moralo je biti uništeno kako bi se zaustavilo širenje virusa.

Gde bolest vreba

SiŠ je virusna bolest papkara kao što su goveda, svinje, ovce, koze i jeleni. Dok je virus iskorenjen u zemljama članicama EU, on trenutno kruži susedstvom Evropske Unije, kao i u oko 100 afričkih i zemalja Bliskog istoka, velikim površinama Evroazije i nekim oblastima Južne Amerike.

Linija fronta

Region kome Komisija posvećuje posebnu pažnju je Balkan, koji obuhvata i EU i ne EU zemlje i bliži je zaraženim područjima dalje na jugu i istoku.

Komisija pomaže zemljama da razviju i testiraju planove za brzo reagovanje u nepredviđenim situacijama, pre nego što se bolest proširi na susedna stada i dalje u toku prevoza na tržište. U svakom pokušaju da se širenje bolesti zaustavi, saradnja susednih zemalja je od ključnog značaja.

Takvi planovi su nedavno testirani u Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji gde su državne veterinarske službe učestvovale u prvoj ikada desktop simulaciji istovremenog izbijanja epidemije SiŠ u ove tri zemlje. Ustale balkanske države i Grčka uzele su učešće kao posmatrači.

Simulacija je finansirana od strane EU, koordinisana od strane Evropske komisije za kontrolu bolesti slinavke i šapa, a uz asistenciju eksperata za zdravlje životinje vlade Danske, koji su vršili evaluaciju u svakoj zemlji.

Kako simulacija funkcioniše

“Vežba je ispunila cilj testiranja reakcije uprave na složenu i rastuću epidemiju SiŠ, uključujući i testiranje kvaliteta komunikacije unutar i između država, kao i sa međunarodnim organizacijama, kao i sposobnost određivanja prioriteta na nacionalnom i lokalnom nivou”, rekao je Keith Sumption, izvršni sekretar Komisije. “Posmatrači su impresionirani reakcijama”.

“Simulacione vežbe su efikasan način da se identifikuju slabosti koje mogu dovesti do katastrofalnih posledica tokom stvarne krize i skrene pažnja na potrebe ulaganja u pripravnost.

Simulacija je naročito važna za balkanske zemlje jer pruža mogućnost testiranja spremnosti reagovanja, posle velike krize u regionu 2011. godine kada je Bugarska morala da se bori sa epidemijom kako domaćih, tako i divljih životinja”, naglasio je.

Druga međudržavna simulacija na Balkanu planirana je za jul i uključivaće i aktivnosti na terenu.