Podeli
Ugovaranje na engleskim farmama: podaci sistematičnih istraživanja

Ugovaranje na engleskim farmama: podaci sistematičnih istraživanja

Sistematsko praćenje podataka i njihovo analiziranje predstavlja osnovu za kreiranje dobrih odluka i dobru politiku. U Engleskoj, između ostalog, sistematično se prati i ugovaranje u poljoprivredi.

Glavni zaključci istraživanja iz 2014. godine o ugovaranju u poljoprivredi u Engleskoj su da većina gazdinstava sklapa ugovore sa onima koji pružaju servise ili radnom snagom. Ugovori s radnom snagom obezbeđuju samo četvrtinu radne snage na gazdinsvima svih tipova proizvodnje, osim kod najvećih koji se bave proizvodnjom žitarica. Tako se potrvdilo da većina radne snage koja se koristi na gazdinstvima je radna snaga porodice. Farme sa više porodične radne snage koriste mnogo manje ugovorenih usluga. Troškovi ugovorene radne snage znatno su manji u poređenju sa uslugama mehanizacije.

Velike stočarske farme generalno koriste više ugovorene usluge nego male farme. U biljnoj proizvodnji mala gazdinstva sklapaju više ugovora nego velika – posebno kad moraju da koriste skupu opremu ili mehanizaciju.

Veliki broj gazdinstava zarađuje na pružanju usluga, ali samo vrlo mali broj gazdinstava u strukturi svoje zarade ima više od 10% zarade od pružanja usluga. Veliki broj pruža usluge, ali istovremeno koristi i servise putem ugovaranja.

Radi poređenja – u Srbiji nema sistematičnog prikupljanja podataka o ugovaranju. Prema podacima popisa poljoprivrede iz 2012. od 631.552 poljoprivredna gazdinstva 3.920 je pružalo usluge u oblasti poljoprivrede i od toga ostvarivalo prihod, a 1.451 u druge usluge, van poljoprivrede.

Izvor: Defra Agricultural Change and Environment Observatory Research Report No. 35, October 2014