Podeli
Velike promene na tržištu semenskog kukuruza u poslednjih deset godina

Velike promene na tržištu semenskog kukuruza u poslednjih deset godina

Pre deset godina, na tržištu kukuruza dominirali su naučni instituti sa udelom od preko 70 posto. Pored Pionira, sa oko 20% udela, ostale kompanije su imale zanemarljiv udeo – KWS oko 4% a ostali ispod jednog procenta. Otvaranjem tržišta kukuruza, konkurencija je postajala sve veća, a njegov kvalitet sve bolji.

U novonastalom okruženju na tržištu, instituti su pokazali nisku fleksibilnost i konkurentnost. Novosadski institut, koji je imao udeo od blizu 40 procenata, tačnije 37,8 – ima i najveći pad, na oko 13 odsto. Udeo zemunskog instituta smanjen za oko 15 posto – sa 34,3 na 20,9 procenata.

Strane kompanije beleže najveći rast udela. Ističu se Pionir sa uvećanjem preko 7 posto – sa 19,4% na 26,8%, KWS i Singenta koji imaju kontinuirano povećanje udela tokom godina: KWS za deset godina nepunih 5%, a Singenta 6%. Dekalb takođe ima značajan rast, ali sa nešto većim oscilacijama tokom godina, a ukupan rast iznosi oko 7%. Količina na tržištu je, isto tako, imala značajne oscilacije. Tako je, na primer, sezone 2011/12 ukupna količina iznosila nešto preko 26 hiljada tona, a već sledeće sezone pada za oko 5 hiljada tona, da bi prošle godine dostigla nivo iznad 2011/12: oko 27 hiljada tona.

 

IZVOR: deklarisano seme podaci PSS Sombor 

Ostavite komentar