Podeli
HomeBiogas sistem: Kako trošak pretvoriti u profit

HomeBiogas sistem: Kako trošak pretvoriti u profit

– i pri tom doprineti smanjenju globalnog zagrevanja? Korišćenjem procesa anaerobne digestije domaćinstvo se rešava organskog otpada, a zauzvrat dobija besplatan gas za kuvanje i tečno đubrivo visokog kvaliteta za biljke. Kuhinjski organski otpad od voća, povrća, mesa, ribe, mleka, mlečnih proizvoda, testa, hleba se u beskiseoničnim uslovima, pod uticajem određenih bakterija razgrađuje na metan i ugljen-dioksid, a kao nusproizvod ostaje tečno đubrivo koje se može odmah koristiti ili kompostirati. Biogas je obnovljivi izvor energije koje se može skladištiti i koristiti pri kuvanju u domaćinstvima.

biogas
Printscreen Youtube

Srbija teži uspostavljanju sistema upravljanja otpadom kakav imaju razvijene zemlje Evrope, gde se otpad selektuje na mestu nastanka i odnošenje naplaćuje po vrstama i količini generisanog otpada. Kako je organski otpad u velikom procentu reciklabilan, a u suprotnom jako problematičan za sekundarnu selekciju na deponijama, njegovo odnošenje je među najskupljim stavkama u ukupnom računu u pomenutim zemljama, trošak naknadnog zbrinjavanja koje se moglo izbeći snosi proizvođač otpada.

Tim naučnika, istraživača, preduzetnika, entuzijasta konstruisao je sistem HomeBiogas za potrebe jednog prosečnog domaćinstva. Sistem je dimenzionisan za dnevnu preradu 6 litara otpada od hrane (organski otpad se u određenom procentu meša sa vodom i kulturom bakterija koje ga prerađuju) što proizvodi količinu gasa dovoljnu za 3 sata kuvanja, što se smatra dovoljnim za potrebe jednog domaćinstva. Pored otpada od hrane, može se dodavati stajsko đubrivo ili fekalije kućnih ljubimaca. Prosečan prinos gasa je 0.2 m3 od 1 kg organske materije, prinos varira u zavisnosti od sastava otpada. Cena sistema je reda veličine oko 1.000 dolara i računicom konstruktora isplativost se postiže za oko 27 meseci, godišnja ušteda na gasu za kuvanje i đubrivu za biljke je oko 400 dolara. Značajan je i podataka da se korišćenjem ovog sistema za godinu dana eliminiše jedna tona organskog otpada i 6 tona emisije CO2. Ovaj sistem nema instalirano grejanje i uspešno radi na spoljnoj temperaturi od najmanje 17 °C, tako da se u Srbiji bez dodatnih instalacija za grejanje može koristi i u određenom delu godine.

Više o konkretno ovom sistemu pročitajte ovde.

Tako sa jedne strane stoji potencijalno veliki trošak u budućnosti (trenutno ne toliko izražen i ne precizno definisan ali ipak postoji), a sa druge strane mogućnost za uštedu u gasu za kuvanje i đubrivu za baštu (trenutno se može ostvariti i ne zavisi od politike države u upravljanju otpadom).

Pored pretvaranje troška u profit stoji i doprinos većem cilju – smanjenju globalnog zagrevanja.

Ostavite komentar