Cene mleka

 XII 2015XII 2014XII 2013Izvor
Srbija27,037,041,0STIPS
Hrvatska32,635,037,8TISUP
Nemačka29,832,542,2TISUP
Francuska30,933,237,2TISUP
EU ponderisana cena30,633,140,2TISUP
Uporedne cene sirovog mleka u odabranim zemljama izražene u evrima za 100 kg